به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری البرز فیلتر؛ مقامات آلمانی کارتی متعلق به “میجر ولادیمیر پوتین” را پیدا کرده اند که این کارت روز ۱۲ دسامبر ۱۹۸۵ در شهر درسدن آلمان شرقی توسط وزارت امنیت کشور (اشتازی) صادر شده است. این کارت به پوتین ۳۳ ساله اختیارات فراوانی داده بود.

به نوشتۀ روزنامه بیلد چاپ آلمان؛ این کارت دارای امضای پوتین است و هر سه ماه یکبار تمدید می شد و مدت اعتبارش تا سال ۱۹۸۹ بود.

روزنامه بیلد تصویر این کارت و تصویر پوتین را در کنار هم منتشر کرد و نوشت که این کارت در میان پرونده های متعلق به دوران شوروی پیدا شده است.

“کنراد فِلبِر” رئیس آرشیو وزارت امنیت کشور آلمان شرقی (اشتازی) در مصاحبه با بیلد گفت : کسی نمی دانست که پوتین این کارت را از اشتازی دریافت کرده بود زیرا نامش در لیست اسامی نیروهای ارتش شوروی که دارای چنین کارتی بودند، نبود.

فلبر می گوید : پوتین با این کارت می توانست بدون هیچ مشکلی وارد دفاتر دستگاه های امنیتی وزارت امنیت کشور آلمان شرقی (اشتازی) شود و با توجه به اهمیت دارندۀ این کارت، پلیس شهر درسدن به حامل آن احترام نظامی می گذاشت.

فلبر افزود : این کارت همچنین به پوتین اجازه می داد که مزدوران آلمانی را جذب کند زیرا مجبور نبود که همکاری خود با کا گ ب را فاش کند.

کرملین تاکنون درباره کارت پوتین اظهار نظر نکرده است . دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که در دوران شوری یک نوع “همکاری” بین سرویس های اطلاعاتی مسکو و درسدن بود.

پوتین نیمه دهه هشتاد در ابتدای همکاری اش با “کا گ ب” در مسائل خارجی وارد درسدن شد و تا سال ۱۹۹۰ به مأموریت خود در دفتر “کا گ ب” در درسدن ادامه می داد.

روزنامه بیلد نوشت : معلوم نیست که چرا پوتین پس از پایان مأموریتش در آلمان شرقی کارتش را معدوم نکرد.